Geschiedenis – Karateschool Strive and Struggle

Geschiedenis

Een stukje geschiedenis

Deze vechtkunst is ontstaan op de Ryukyu-eilanden, Okinawa is het hoofdeiland van de groep en behoorde in eerste instantie tot China maar is later door Japan geannexeerd. In 1922 werd de grondlegger van karate op het eiland Okinawa Gichin Funakoshi door het ministerie van onderwijs uitgenodigd om in Tokio demonstratielessen karate te komen geven. In 1924 werd al de eerste karate school van Japan opgericht op de Keio Universiteit. En acht jaar later hadden alle universiteiten zich aangesloten. De Chinese kenmerken werden vervangen door Japanse, dit hield ook in dat de naam veranderde karate betekende eerst Chinese hand. En nu Lege hand (kara= lege en te=hand). Met lege hand wordt bedoeld dat karate zonder wapens wordt beoefend.

Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon (basisoefeningen), kata en kumite. De beoefenaars van shotokan hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie. Shotokan is een non/semi contact stijl die vooral bekendstaat om zijn lage standen en Kata (stijloefeningen).

De naam shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo werd geopend. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat wuivende pijnbomen betekent, is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi. Het ruisen van de pijnbomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die benodigd is voor het beoefenen van karate. Deze eerste karateschool werd verwoest in 1945 bij een Amerikaanse luchtaanval.

Shotokan Karate

Gichin Funakoshi is dus de grondlegger van de Shotokan karate. Hij heeft deze vechtkunst ook populair gemaakt in Japan. Het was in de tijd dat Japan in oorlog was met China. De toevoeging Shotokan aan karate was niet door Funakoshi bedacht maar door zijn leerlingen, hij hield zelf niet van toevoegingen want karate was gewoon karate. Shotokan betekent eigenlijk school van Shoto, en Shoto was de dichtersnaam van Funakoshi. Al snel kwamen er meer karatemeesters van Okinawa naar Japan en er werden steeds meer karatescholen opgericht, er werden spelregels opgesteld en karate werd een echte sport.

Karate als sport

Kenmerken karate

Deze sport behoort eigenlijk wel tot de harde vechtkunsten. Het gaat niet direct om winnen of verliezen maar om het karakter van de beoefenaar te verbeteren. Karate mag dan ook alleen voor zelfverdediging gebruikt worden en zoals het bekende karate gezegde luidt “ Karate Ni Sente Nashi ” oftewel “ In karate is er geen eerste aanval”, het wordt dan ook veelvuldig opgevat als niet aanvallen maar eigenlijk wordt bedoeld dat je moet anticiperen op de aanval van je tegenstander. Bij de oefening van de karate sport is belangrijk dat je je tegenstander niet raakt met een techniek die ernstig letsel toebrengt. Een karatetraining wordt gewoonlijk onderverdeeld in de volgen de onderdelen:

  • Kihon dat zijn de basistechnieken
  • Kata is een set technieken die een gevecht tegen een denkbeeldige tegenstander uitbeelden
  • Kumite is een trainingsgevecht

Net als bij judo wordt ook hier gebruik gemaakt van banden van verschillende kleuren, zo’n band wordt ook wel Obi genoemd. De lagere kleurbanden vallen onder de kyu-graden, de zwarte band valt onder de dan-graden, als een karateka de zwarte band heeft kan deze alleen maar via de dan-graden omhoog gaan.

Verschillende stijlen

In het vechtkunstkun je een aantal verschillende stijlen onderscheiden. Voor de verschillende stijlen zijn er diverse kata’s, die hebben weer een eigen filosofie en wedstrijdreglement. De Federation of All Japan Karatedo Organization er maar vier stijlen:

  • Goju-ryu: is de zogenaamde hard-zachte stijl, stichter van deze stijl is Chojun Miyagi
  • *Shotokan*: Eerste en meest beoefende stijl met lage standen en harde technieken
  • Shito-ryu: Deze stijl wordt door snelheid scherp en goed getimede verplaatsingen gekenmerkt
  • Wado-ryu: Deze stijl kenmerkt zich door de directheid van de bewegingen.

Weetjes en feiten over karate

  • De sport werd op Okinawa eeuwenlang in het geheim beoefend
  • Karate mag alleen als zelfverdediging gebruikt worden.
  • Karate is een olympische sport geworden, voor het eerst in Tokyo 2020.